Jak vybrat automatiku

Zde najdete informace k automatikám pěkně přehledně v jedné tabulce... Setkat se můžete také s označením plicní regulátor.

Základní rozdíly mezi automatikami najdete v použitém materiálu a v použitých technologiích.

 aut_01aut_02aut_03

Automatiky a octopusy jsou přístroje, díky nimž se k nám pod vodou dostane vzduch, případně jiný dýchatelný plyn z láhve naší či našeho Buddyho (= potápěčský kamarád)…

Jinak řečeno… reguluje vysoký tlak vzduchu z láhve, na tlak potřebný k dýchání, vzhledem k dané hloubce = okolnímu tlaku vody. Tak umožňuje i nám bezžábrým dýchat pod vodou!

… tím je nám jasné, že je to nejdůležitější součást naší potápěčské výstroje!!! To bychom při výběru mít na paměti.

V naší potápěčské škole ctíme pravidlo: „Na kvalitě, stejně jako pravidelném servise automatiky a potápěčského počítače závisí tvůj život pod hladinou!!!“… většina chápe, že po základním ABC následuje v koupi automatika a PC.  

 

AUTOMATIKA = regulátor tlaku

Bezpečná, spolehlivá, dlouholetá tradice, autorizovaný servis, ale také malý nádechový odpor, maximální přívod vzduchu či používání v chladné či kalné vodě!!! To vše je nutné zohlednit pro správný výběr!

Automatika se skládá ze dvou částí spojených hadicí:

  • První stupeň = část připojená na lahvi, reguluje tlak z lahve na středotlak. Může být pístový a membránový. Na základě úrovně těchto mechanismů potápěč dostává kontinuálně vzduch v jakékoliv hloubce, při snížení tlaku v lahvi nebo např. změnou podmínek okolí (chlad, špatná viditelnost). Do prvního stupně je připojen také tlakoměr = kontrola tlaku v lahvi (případně sonda) a inflátorová hadice = vzduch do jacketu, případně hadice k suchému obleku
  • Druhý stupeň = část, kterou má potápěč díky vhodnému náustku pohodlně umístěnou v puse. Tzn. regulovaný vzduch z prvního stupně proudí středotlakou hadicí do druhého stupně, kdy je vzduch přes membránu v případě nádechu (vytvoření podtlaku = otevření ventilu) pouštěn do plic. Součástí je také sprcha pro odstranění vniklé vody do náustku.

 

OCTOPUS

= záložní zdroj vzduchu. Pro případ nouzových či neobvyklých situací, např. v případě kdy dojde buddymu vzduch, či při selhání hlavního zdroje vzduchu případně jiného plynu. Octopus je odlišen zpravidla žlutou barvou. Jde o hadici a druhý stupeň, který má potápěč upevněn na žaketu. Součástí octopusu není první stupeň, jelikož v běžné rekreační konfiguraci se používají monolahve s jedním ventilem. Octopus je tak napojen na první stupeň hlavní automatiky.

 

 

Automatiku je nutné pravidelně kontrolovat podle předepsaných servisních pravidel, většinou každý rok!!!… v autorizovaném servisním středisku, kdy technici musí procházet pravidelným servisním školením a získají tak platnou licenci, jedině potom máte jistotu! :o)

Kompletní nabídka automatik (regulátorů) zde.

 


Pokud si ani teď nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat telefonicky 776 887 543, emailem pisces@pdw.cz nebo se stavte osobně u nás na prodejnu Legionářská 11 v Olomouci.